Regler for benyttelse af Skovhytten

Senest opdateret: Fredag, 13. juni 2014 19:12 Skrevet af Administrator Mandag, 30. august 2010 18:47

Brugen af Skovhytten er underlagt simple regler:

Ved overnatning i skoven, skal Skov- og Naturstyrelsens til enhver tid gældende regler følges. Se mere på Skov- og Naurstyrelsens hjemmeside.